Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας Πολιτών χωρίς κερδοσκοπικό και κομματικό χαρακτήρα, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο και τον διεθνή χώρο. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

δραστηριότητες-προγράμματα

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση υλοποιεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσεις προς επίτευξη των σκοπών της οργάνωσης.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

νέα

της Ευρωπαϊκής Έκφρασης και των εταίρων της
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

προκηρύξεις

Η συνεργασία και η ομαδικότητα είναι έννοιες σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Έκφραση. Με οδηγό τις αξίες μας, εργαζόμαστε μαζί για να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα για μια ενωμένη Ευρώπη. Λειτουργούμε καθημερινά με γνώμονα την παροχή ίσων ευκαιριών, τη διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από κάθε είδους διακρίσεις και την ανάπτυξη άριστων διαπροσωπικών σχέσεων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ