Πρακτική άσκηση

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση υλοποιεί προγράμματα πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Σε απόλυτη αρμονία με τις οδηγίες για την πρακτική άσκηση των φοιτητών, εντάσσουμε τους νέους και τις νέες στο παραγωγικό δυναμικό της οργάνωσής μας, αξιοποιώντας στο έπακρο τις γνώσεις τους, δίνοντάς τους ταυτόχρονα την εμπειρία που συνάδει με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. 

Αίτηση συμμετοχής: https://atlas.grnet.gr/

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ