Προκηρύξεις

Η συνεργασία και η ομαδικότητα είναι έννοιες σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Έκφραση. Με οδηγό τις αξίες μας, εργαζόμαστε μαζί για να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα για μια ενωμένη Ευρώπη. Λειτουργούμε καθημερινά με γνώμονα την παροχή ίσων ευκαιριών, τη διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από κάθε είδους διακρίσεις και την ανάπτυξη άριστων διαπροσωπικών σχέσεων. 


 


εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ