Περιοδικό ΕΕ

Το περιοδικό "Ευρωπαϊκή Έκφραση" είναι μία τριμηνιαία έκδοση ευρωπαϊκού προβληματισμού που απευθύνεται στην πανεπιστημιακή και επιστημονική κοινότητα, τους λειτουργούς του δημοσίου βίου, των ΜΜΕ, τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, την κριτική θεώρηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης, την ανάπτυξη και κινητοποίηση της κοινωνίας πολιτών και την προσαρμογή της Ελλάδας στην πορεία αυτή. Η έκδοση πραγματοποιείται τακτικά από το 1990 με συντελεστές νέους επιστήμονες, νέους ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες, των οποίων η εργασία προσφέρεται σε εθελοντική βάση. Το περιοδικό προέρχεται από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Έκφρασης διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο την αυτονομία του.


Ενδεικτικά τεύχη

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ