ΕΚΠΕΘΕ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ), ιδρύθηκε το 1992 και συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι σήμερα, από μέλη του Ομίλου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ», ώστε να συνδράμει στην υλοποίηση των σκοπών του Ομίλου.

Η Διοίκηση του ΕΚΠΕΘΕ ασκείται από τη Συνέλευση των Εταίρων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Μετά την τροποποίηση του καταστατικού, Διαχειριστής και Διευθύνων Σύμβουλος ορίστηκε ο κ. Ανδρέας Γουγάς για την περίοδο 01/01/2019-31/12/2023, ενώ η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ανατεθεί στην κα Κατερίνα Ανδρωνά.

Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος ασκείται από εξειδικευμένη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών σε ετήσια βάση.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ