Γίνε υποστηρικτής

Με την υποστήριξή σας γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί στην υλοποίηση των στόχων μας. Με τη δική σας συμβολή μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για μια κοινωνία που βασίζεται στην ισότητα, την αλληλεγγύη και τις δημοκρατικές αξίες. 

Μπορείτε να στηρίξετε το έργο της Ευρωπαϊκής Έκφρασης κάνοντας δωρεά στον τραπεζικό λογαριασμό: GR3301107010000070129600287 (Εθνική)

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ