Πιστοποιήσεις

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι εγγεγραμμένος φορέας στα εξής Μητρώα:

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι partner της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση έκανε αίτηση πιστοποίησης στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για υλοποίηση προγραμμάτων EVS.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας στα εκτελούμενα έργα που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Έκφραση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, έχει πιστοποιήσει τις διαδικασίες της κατά του πρότυπο ποιότητας ISO: 9001 από τον Σεπτέμβριο του 2020. Το πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο εδώεθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ