Όμιλος

Η «Ευρωπαϊκή Έκφραση» είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας Πολιτών, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ανεξάρτητη από δημόσιες αρχές και πολιτικά κόμματα. Ιδρύθηκε το 1988-89, πριν την πτώση του τείχους του Βερολίνου, από νέους επιστήμονες και ενεργούς πολίτες με θεωρητικούς και πρακτικούς προσανατολισμούς, για να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιδέα και αξίες και τη διεθνή πολυμερή συνεργασία και διακυβέρνηση, τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη με έμφαση στους νέους, την κοινωνία πολιτών, τον εθελοντισμό και τον τρίτο τομέα, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, οικονομίας και πολιτικής.

Πυξίδα της είναι οι ιδέες της ελευθερίας, της εθελοντικής συμμετοχής και των ομοσπονδιακών μορφών πολιτείας, ως η πλέον δημοκρατική προσέγγιση προς την ένταξη, δικαιώματα και ελευθερίες όλων, την εκπλήρωση του ιδεώδους της ειρήνης στις διακρατικές σχέσεις και εντός των κρατών, την ελάχιστη κυβέρνηση με σκοπό την απαλλαγή από τη βία και την καταπίεση, τη διατήρηση του κλίματος και της φύσης και την επίτευξη ενότητας μέσα από τις συνθέσεις της διαφορετικότητας.
Επί 34 χρόνια η Ευρωπαϊκή Έκφραση αναπτύσσει δραστηριότητες, αδιάλειπτα, προς επίτευξη των σκοπών της. Υπό την ευθύνη του Ομίλου «Ευρωπαϊκή Έκφραση» (σύλλογος) και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί -Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ.», επιτυγχάνεται μια συνεκτική διοίκηση και πολιτικές, με προσανατολισμό, δυναμισμό και αποτελεσματικότητα, με δημοκρατία, διαφάνεια και λογοδοσία.

Εξέδωσε 102 τεύχη του περιοδικού «Ευρωπαϊκή Έκφραση», κάθε τρεις μήνες επί 27 χρόνια, βιβλία και άλλες εκδόσεις, πραγματοποίησε εκατοντάδες δημόσιες εκδηλώσεις, δεκάδες σεμινάρια, αρκετά φεστιβάλ, έναν αξιόλογο αριθμό προγραμμάτων με σημαντικό αντίκτυπο και απτά αποτελέσματα, αποστολές στην ΕΕ και στο εξωτερικό, ενώ απασχόλησε δεκάδες εργαζόμενους, φιλοξένησε Ευρωπαίους και διεθνείς εθελοντές, κινητοποιώντας πάντοτε έναν σημαντικό αριθμό εθελοντικού δυναμικού όλων των ειδών, συνδρομητών, δωρητών και χορηγών. Επεξεργάσθηκε ή συμμετείχε σε πολλά ψηφίσματα, προτάσεις πολιτικής και μανιφέστα, πορείες και διεθνή φόρα, για την πολιτική ενότητα της Ευρώπης, την υπερεθνική σταθερότητα και συνεργασία.

Το έργο της έχει βραβευθεί αρκετές φορές και η προσφορά της έχει αναγνωρισθεί, ενώ έχει ήδη εισέλθει σε μια νέα περίοδο ταχύτερης ανάπτυξης και προσφοράς για τον άνθρωπο και τη φύση, την ελευθερία και την ειρήνη που αποτελούν κεντρικό διακύβευμα της ιστορικής εξέλιξης, την ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ