1.1.2020
31.7.2024

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΙΝΟΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
H δράση αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) INOH από το ΕΚΠΕΘΕ (Αρ. μητρώου ΚΦΑΑ 111/2023) με δυναμικότητα 40 θέσεων για το διάστημα από 01/08/2023 έως 31/07/2024. Ειδικότερα, στόχος της λειτουργιάς του Κ.Φ.Α.Α. Κυψέλη είναι η δημιουργικά και παροχή ενός επαρκούς πλαiσίου φιλοξενίας, προστασίας και υποστήριξης για ασυνόδευτους ανηλίκους (αγόρια ηλικίας 12-18 ετών), σε ένα τριώροφο κατάλληλα διαμορφωμένο κτίριο από το ΕΚΠΕΘΕ.
Καθ’ όλη την διάρκεια της διαμονής τους στο Κ.Φ.Α.Α., οι ανήλικοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που είναι απαραίτητες για την καθημερινή φροντίδα, διαβίωση, ενδυνάμωση, κοινωνική ένταξη και σταδιακή τους αυτονόμηση.
Σε αυτές περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι εξής: στέγαση, σίτιση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νομική συνδρομή, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, πρόσβαση σε πολιτισμικές/ψυχαγωγικές/αθλητικές δραστηριότητες και ενίσχυση δεσμών με την κοινότητα, διερμηνεία, πρόσβαση και δωρεάν μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός του Κ.Φ.Α.Α., παροχή χρηματικής ενίσχυσης, παροχή ιματισμού και άλλων μη διατροφικών προϊόντων, κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής, υγιεινή και καθαριότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα – πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η υποστήριξη προς τους ανηλίκους περιγράφονται στον Ε.Κ.Λ. του ΕΚΠΕΘΕ. Επίσης η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονόμησης και ανεξαρτησίας για την προετοιμασία μετάβασης τους σε άλλο πλαίσιο φιλοξενίας, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της ηλικίας και τις προσωπικές περιστάσεις τους (αναδοχή, ημιαυτόνομη διαβίωση, δομές ενήλικων κ.α.).
Η οργάνωση και λειτουργία του Κ.Φ.Α.Α. INOH διέπονται από τις αρχές της Διεθνούς Συμβάσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Συμβάσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και συγκεκριμένα :
  • του βέλτιστου συμφέροντος του κάθε ανηλίκου,
  • της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής,
  • της συμμετοχής των ανήλικων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω της διαβούλευσης και της ελεύθερής έκφρασης της γνώμης τους
  • σχετικά με οποιοδήποτε θέμα τους αφορά,
  • του σεβασμού της αξιοπρέπειας,
  • της απαγόρευσης των διακρίσεων, και
  • της διατήρησης της οικογενειακής ενότητας
Η λειτουργία του ΚΦΑΑ INOH βασίζεται στην τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας και του Κώδικα Δεοντολογίας Προσωπικού.
Το ΚΦΑΑ INOH διαθέτει τον κατάλληλο αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού οι οποίοι με την επάρκειά τους παρέχουν και διασφαλίζουν την 24ωρη λειτουργία του ΚΦΑΑ.
Το ΚΦΑΑ INOH, βρίσκεται στο κέντρο της Aθήνας, στην περιοχή των Σεπολίων, κοντά σε σταθμό του ΜΕΤΡΟ, σε σχολεία, σε γήπεδο, σε δομές υγείας και νοσοκομεία, σε υπηρεσίες και σε άμεση πρόσβαση στις συγκοινωνίες. Το κτίριο διαθέτει τις απαραίτητες κτιριακές προδιαγραφές, τον εξοπλισμό, τη στελέχωση για να παρέχει τις υπηρεσίες που ορίζονται στο Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Π.Κ.Λ.Α.).
Το κτίριο του Κ.Φ.Α.Α. ΙΝΟΗ έχει κατάλληλη διαρρύθμιση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του ως προς το μέγεθος και την διαμερισματοποίηση και περιλαμβάνει, εκτός από τα υπνοδωμάτια και τους χώρους υγιεινής για τους φιλοξενουμένους, τους χώρους εργασίας του προσωπικού, βοηθητικούς και κοινοχρήστους χώρους. Το ΚΦΑΑ ΙΝΟΗ διαθέτει βεράντες και έναν μεγάλο κοινόχρηστο χώρο. 
Το Κ.Φ.Α.Α. τέλος διαθέτει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών των ανήλικων. Ο υλικοτεχνικός του εξοπλισμός περιλαμβάνει τα εξής: Επαρκή επίπλωση (κρεβάτια, ντουλάπες, κομοδίνα, γραφεία, κ.α.) για την κάλυψη των αναγκών των ανήλικων, κουρτίνες, καναπέδες, καρέκλες, πολυθρόνες, μοκέτες, καθρέπτες, οικιακά σκευή, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικό υποστηρικτικό εξοπλισμό, όπως ενδεικτικά τηλεόραση, τηλέφωνο, Η/Υ και εξοπλισμό συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο.

Παραδοτέα πράξης:
Λειτουργία του ΚΦΑΑ ΙΝΟΗ για Ασυνόδευτα αγόρια ηλικίας 12-18 ετών, σε 24ωρη βάση για 7 ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους του ΚΦΑΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ