5.7.2024

Διερμηνέας - Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής - Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και ανω ΚΦ16+ Μονάδα Α'

Η ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΠΕΘΕ¨) έχει αναλάβει, τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( «ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ » ή ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 6011241) Μονάδα Α’. Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Διερμηνέα - Διαπολιτισμικού μεσολαβητή. 
σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ