25.6.2024

Φροντιστής -Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ινόη

Η ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ”) έχει αναλάβει, με ϐάση την ΑΔΑ :69Τ346ΜΔΨΟ-5Ω2 Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία Μιάς Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ» ή ΔΟΜΗ ΙΝΟΗ ) (ΟΠΣ 6001603). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Φροντιστή.
σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ