25.6.2024

Διοικητικός - Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Κυψέλη

Η ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ”) έχει αναλάβει, με ϐάση την ΑΔΑ : Ρ8Ξ446ΜΔΨΟ-Γ3Τ Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία μιάς Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ » ή ΔΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ) (ΟΠΣ 6001602). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Διοικητικού υπαλλήλου.
σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ