11.10.2021
21.7.2024

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδηλώσεων για το CEDEFOP

Συνέδριο/Ημερίδα
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση, σε συνεργασία με το CEDEFOP, οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET), διοργανώνει και διαχειρίζεται εκδηλώσεις σε φυσική, υβριδική και εικονική μορφή. 

Η σύμβαση-πλαίσιο μεταξύ του CEDEFOP και της ProPager / EuroJeune έχει υπογραφεί στις 11 Οκτωβρίου 2021.  Η Ευρωπαϊκή Έκφραση έχει προσδιοριστεί ως συνεργάτης της ProPager για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, έδρα του CEDEFOP.

Το CEDEFOP επιδιώκει έναν τριπλό στόχο:

α) να διαδώσει τα αποτελέσματα των εργασιών του,
β) προώθηση της συζήτησης, της ανταλλαγής εμπειριών, της αμοιβαίας μάθησης και της δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων της, 
γ) να εμβαθύνει τους δεσμούς της με τους συμμετέχοντες και, όπου είναι δυνατόν, με τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ενισχύοντας τη δική της οπτική και το συνολικό προφίλ της.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ