10.12.2007
10.12.2007

Συμβολή στην απασχόληση και την ποιότητα ζωής της τρίτης ηλικίας

Συνέδριο/Ημερίδα
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση της ΜΚΟ Ευρωπαϊκή Έκφραση – Αλληλεγγύη Γενεών». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών τη Δευτέρα 10/12/2007. 
Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπούσε στην παροχή υπηρεσιών μέριμνας στην τρίτη ηλικία, αλλά και στην πραγματοποίηση δράσης που συνέβαλε στην καταπολέμηση της ανεργίας. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Συμβολή στην απασχόληση και την ποιότητα ζωής της τρίτης ηλικίας δημιουργήθηκε ένας νέος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, του τρίτου τομέα, στον Δήμο Αχαρνών, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες μέριμνας στην ευάλωτη ομάδα ατόμων της τρίτης ηλικίας. Την λειτουργία της Μ.Κ.Ο. ανέλαβαν δύο ψυχολόγοι από τον Δήμο Αχαρνών. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ