9.3.2011
9.3.2011

Καμπάνια 800 ΜΚΟ για το Σύνταγμα

Συνέδριο/Ημερίδα
Η «Καμπάνια των ΜΚΟ για το Σύνταγμα και τους Θεσμούς», και η «Ευρωπαϊκή Έκφραση» είχαν την τιμή να παρουσιάσουν δημόσια το προ-σχέδιο νόμου «Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011 με σκοπό τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα για τις ΜΚΟ και τον εθελοντισμό. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011.
Η «Καμπάνια των ΜΚΟ για το Σύνταγμα και τους Θεσμούς», λειτουργώντας αδιάκοπα και με συνέπεια από το 2006 με σκοπό την αναβάθμιση και ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ κράτους και Τρίτου Τομέα στην Ελλάδα, είχε επεξεργαστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προς τον σκοπό αυτό. Ο στόχος ήταν να αρθούν υφιστάμενα εμπόδια και να ενισχυθεί η εθελοντική δραστηριότητα και η συμμετοχική δημοκρατία, να προσφέρονται κίνητρα σε άτομα και οργανώσεις, να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ των οργανώσεων, να ελέγχεται η δημόσια χρηματοδότηση κατά "το χρηστόν" και να αξιολογείται κατά τον προορισμό και τα αποτελέσματα της, να απομονώνονται οι περιπτώσεις "λαθρεπιβίβασης" και να μην μένουν ατιμώρητα τυχόν φαινόμενα διαφθοράς, να συντονίζονται οι οργανώσεις, να αξιοποιείται η διεθνής εμπειρία και να διασφαλίζεται η παρουσία της χώρας στο εξωτερικό, τέλος να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η θετική εικόνα της κοινής γνώμης για τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. 
Έτσι η Καμπάνια επεξεργάστηκε, υιοθέτησε κατόπιν ευρείας διαβούλευσης, πρότεινε και συντόνισε το κείμενο αυτοδέσμευσης ΑΠΟΠΛΟΥΣ, «Αρχές Προσήλωσης Όλων μας στην Ποιότητα Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρετώντας τους Σκοπούς μας», κατέγραψε με συστηματικό τρόπο τα προβλήματα και τις ανάγκες των ΑΜΚΟ και πρότεινε ένα προσχέδιο νόμου για τη συνολική ρύθμιση του χώρου, ως αφετηρία μιας ουσιαστικής διαβούλευσης με συγκεκριμένο στόχο, αποδέκτες-εταίρους και χρονοδιάγραμμα. 
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση, ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση, με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας στην Ελλάδα, τον εξευρωπαϊσμό, τη συμμετοχή στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας και την ενδυνάμωση της κοινωνίας πολιτών, των δικτύων και δομών της, είχε εξαρχής ενεργό συμμετοχή στην Καμπάνια των ΜΚΟ.
Η παρουσίαση απευθυνόταν σε επιτελικά στελέχη ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, σωματείων, συλλόγων, αστ. εταιρειών ΜΚΧ, Ιδρυμάτων, ΜΚΟ κ.λπ., στα αρμόδια στελέχη της δημόσιας διοίκησης (Γεν. Γραμματείς και υπηρεσιακοί παράγοντες), Υπουργείων και οργανισμών, στα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στα στελέχη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων και σε εκείνους που ασχολούνται με τον τρίτο τομέα και την κοινωνία πολιτών στον νομικό και δημοσιογραφικό κόσμο.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ