1.6.2021
31.7.2024

Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης - Κέντρα Φιλοξενίας 16+

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 τη Δράση ΚΦ16+ Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω. Με τη δράση αυτή έχει ως βασικό σκοπό την υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας στο πλαίσιο της ημιαυτόνομης διαβίωσης.

Η Δράση «ΚΦ16+» στοχεύει στην κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων ταυτόχρονα με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση τους καθώς και η υποστήριξη για την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία αλλά και στην αγορά εργασίας μετά την ενηλικίωση.

Μέσω της ημιαυτόνομης διαβίωσης θα προωθηθεί η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων για τη μετάβαση στην ενηλικίωση, η χάραξη στόχων, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της δυνατότητας αυτοσυντήρησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων και της ικανότητας των ανηλίκων να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους.

Η Δράση «ΚΦ16+» περιλαμβάνει υπηρεσίες ασφαλούς στέγασης, σίτισης, διερμηνείας, εκπαίδευσης, υγιεινής και καθαριότητας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής. 
«Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ