21.7.2023

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων - ''Fair Trade''

Το εργαστήριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Έκφραση με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας φαίνεται να είχε σημαντικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες.

 

Το θέμα του Fair Trade είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς προωθεί την δίκαιη αμοιβή και τις βιώσιμες συνθήκες για τους μικρούς παραγωγούς σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η ανταλλαγή ιδεών και η μοιρασιά σκέψεων μεταξύ των 24 νέων από Ελλάδα και Γερμανία σίγουρα συνέβαλαν στη διεύρυνση των γνώσεών τους και στη διαμόρφωση νέων προοπτικών.

 

Είναι εξαιρετικά εποικοδομητικό που η πρωτοβουλία αυτή προάγει τη διαφάνεια και την οικονομική ανεξαρτησία για τους μικρούς παραγωγούς. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης μπορούν να έχουν μεγάλη επίδραση στην παγκόσμια κοινότητα.

 

Η ιδέα ότι το μέλλον μπορεί να γίνει καλύτερο για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας και καταγωγής, είναι κάτι που πρέπει να επιδιώκουμε όλοι μαζί. Είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας στην κοινότητα και στην παγκόσμια σκηνή είναι προς όφελος όλων και ότι καθένας έχει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα.

 

Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους στην πρωτοβουλία και σας ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σας να διασφαλίσετε ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Η συνεργασία και η ανταλλαγή ιδεών μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική μεταβολή και να επιφέρουν θετική αλλαγή στην κοινωνία μας.εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ