2.8.2022

Πρόγραμμα Mentorship Project

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση συμμετείχε στo καινοτόμο πρόγραμμα «mentorship». Μια πρωτοβουλία της ΕΓΠΑΑ Heracles Moskoff - sspuam με την στήριξη EU Agency for Asylum - EUAA που μέσα σε ένα χρόνο έχει υποστηρίξει πάνω από 340 παιδιά, αγόρια και κορίτσια διαφορετικών εθνικοτήτων. 
Μέλη της κοινότητας, παιδιά που έχουν έρθει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι καθοδηγούν ασυνόδευτους εφήβους που αναζητούν τον δρόμο για την ένταξή και μένουν σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας, έχοντας ως βάση τη δική τους εμπειρία και τα δικά τους βιώματα.

Παρακολουθήστε τον σχετικό σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=oW336Hrwl_Q&ab_channel=EUAsylumAgency-EUAA

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ