14.6.2024

Πρώτη Συνάντηση για τους εταίρους του προγράμματος Theory of Change

Theory of Change Project (ToC): Η χρήση της τέχνης του ρητορικού λόγου ως καινοτόμoυ εργαλείου στην εκπαίδευση και κατάρτιση παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε δραστηριότητες εκμάθησηςτης γλώσσας, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης.

Στις 11 και 12 Μαρτίου 2024, οι εταίροι του προγράμματος "Theory of Change”, με εμπειρία από διάφορους τομείς, συναντήθηκαν για την πρώτη τους γνωριμία, στα κεντρικά γραφεία της CODECA, στη Λευκωσία.

Το Πρόγραμμα "Theory of Change", το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων κριτικής σκέψης και ομιλίας (Ρητορική Λόγου) στη μη τυπική εκπαίδευση και στοχεύει στη διευκόλυνση της εκμάθησης της γλώσσας στη χώρα υποδοχής των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και στην κατανόηση αξιών όπως η δημοκρατική αγωγή του πολίτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός προς το περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ένταξη παιδιών και νεαρών μεταναστών (10-18 ετών) στις κοινωνίες υποδοχής τους, μέσω της εκπαίδευσης και της εκμάθησης της γλώσσας και θα διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο και τις διαφορές τους με τα υπόλοιπα (φύλο, πολιτισμός, έθνος, θρησκεία) εκπαιδεύονται και μορφώνονται μαζί με τους συνομηλίκους τους.

Επίσης, μέσα από μια λεπτομερή συζήτηση οι εταίροι αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν και στους επαγγελματίες στους οποίους πρέπει να απευθυνθούν. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα "Theory of Change" θα εκπαιδεύσει παιδιά και νεαρούς μετανάστες, γονείς, δασκάλους/εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες σε θέματα νεολαίας, με σκοπό να υποστηρίξουν την ένταξη των παιδιών και των νεαρών μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής τους μέσω της εκπαίδευσης και της εκμάθησης της γλώσσας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι μοιράστηκαν ιδέες και συζήτησαν τις πιθανές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την υλοποίηση του έργου καθώς και τους τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισής τους. Τόνισαν τη σημασία της ανάπτυξης χρήσιμων εργαλείων για την ενημέρωση και εμπλοκή των ενδιαφερομένων του έργου σχετικά με τις δυνατότητες λειτουργίας του προγράμματος. Τέλος, διατυπώθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα σχόλια σχετικά με προτάσεις και ιδέες που αφορούν τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, τα οποία θα παρουσιαστούν τόσο σε εθνικούς όσο και σε ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Το Theory of Change είναι ένα έργο που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την AMIF- υλοποιείται από τους: CODECA, (ΚΥΠΡΟΣ), UCPU, (ΙΤΑΛΙΑ), KIRIKU (ΙΤΑΛΙΑ), IRC (ΙΤΑΛΙΑ), EVROPAIKI EKFRASI, (ΕΛΛΑΔΑ),SOCIAL H ACKERS, (ΕΛΛΑΔΑ), INERCIA DIGITAL (ΙΣΠΑΝΙΑ), NORDIC INSTITUTE, (ΣΟΥΗΔΙΑ).


εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ