29.4.2024

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΟΜΗ ΙΝΟΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΗΣ ΙΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2024

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ