1.9.2021
30.9.2021

Αφηγήσεις Ζωής ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων - Δημιουργική Φωτογραφία

ΕΘΝΙΚΟ
Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, οργανώθηκε εργαστήριο  φωτογραφίας, στο οποίο αναλύθηκαν εισαγωγικά ζητήματα της φωτογραφικής τέχνης. Τα παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες, ηλικίας 12-18 ετών, που φιλοξενούνται στις δύο Δομές της Ευρωπαϊκής Έκφρασης στην Αθήνα, χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες,  μοιράστηκαν τις φωτογραφικές μηχανές, και ξεκίνησε η λήψη φωτογραφιών για σχεδόν είκοσι μέρες. Στη συνέχεια, τα παιδιά επέλεξαν τις φωτογραφίες που ήθελαν να συζητήσουν και να εκθέσουν, και μέσα από ποιοτικές συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των αφηγήσεων ζωής. 

Στο δεύτερο μέρος, σε συνεργασία με την Οργάνωση  Επέκεινα Χώρα και στο πλαίσιο του Yonder Festival,  οι  έφηβοι συμμετέχοντες των εργαστηρίων  με τους εκπαιδευτές και συνοδούς, επισκέφτηκαν τη Βίτσα Ζαγορίου τον Σεπτέμβριο του 2021, όπου  πραγματοποιήθηκε  η έκθεση φωτογραφίας «My own private Athens - A photo journal», η οποία αποτέλεσε την ευκαιρία να αναδείξουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες , μέσα από τον καλλιτεχνικό τους φακό, ρινίσματα των στιγμών  της καθημερινότητάς τους, συστήνοντας τους  εαυτούς τους ως δρώντα υποκείμενα καθώς  μοιράστηκαν με το κοινό, στοιχεία του πολιτισμού των χωρών καταγωγής τους, τις εμπειρίες του ταξιδιού τους και τις σκέψεις τους για το μέλλον. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ