1.1.2020
31.1.2023

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ινόη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Η Δράση αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και αφορά στη λειτουργία δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων αγοριών Ινόη ηλικίας 12-17 ετών στην περιοχή της Αθήνας, δυναμικότητας 40 θέσεων, η οποία λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το εικοσιτετράωρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με απασχολούμενο εξειδικευμένο προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ (Ευρωπαϊκή Έκφραση). 

Η δομή φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων λειτουργεί προς όφελος των ασυνόδευτων ανηλίκων  από την Ευρωπαϊκή Έκφραση, η οποία έχει αναλάβει τη λειτουργία της δομής παρέχοντας χώρους προστατευμένης στέγασης, πλήρως εξοπλισμένους, σίτισης, αλλά ταυτόχρονα και την παροχή εξειδικευμένων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, ψυχό-εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Βασικός στόχος της λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων «ΙΝΟΗ» είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανήλικων.
Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού όπως προβλέπεται από Διεθνείς Συμβάσεις για τα Δικαιώματα του παιδιού και σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός της δομής.

Οι υπηρεσίες στέγασης και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
  • Την παροχή στέγασης
  • Την παροχή σίτισης
  • Την παροχή ένδυσης
  • Την παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα
  • Την παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με νομικά ζητήματα
  • Συμπληρωματικές υπηρεσίες (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση, αθλητισμός κ.ά.)
  • Ιατρική 

«Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ