1.3.2019
31.1.2023

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Κυψέλη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Η Δράση αυτή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 και αφορά στη λειτουργία δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων αγοριών ηλικίας 12-17 ετών στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα. Η δυναμικότητα της δομής ορίζεται στις 40 θέσεις και λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το εικοσιτετράωρο καθόλη τη διάρκεια του έτους με απασχολούμενο εξειδικευμένο προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ (Ευρωπαϊκή Έκφραση). 

Η δομή φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων λειτουργεί προς όφελος των ασυνόδευτων ανηλίκων από την Ευρωπαϊκή Έκφραση, η οποία αναλαμβάνει τη λειτουργία της δομής παρέχοντας χώρους προστατευμένης στέγασης, πλήρως εξοπλισμένους, σίτισης, αλλά ταυτόχρονα και την παροχή εξειδικευμένων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, ψυχοεκπαιδευτικών και υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Βασικός στόχος της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στην Κυψέλη είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανήλικων.
Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών με τρόπο που διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός της δομής.

Οι υπηρεσίες στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν:
  • Την παροχή στέγασης
  • Την παροχή σίτισης
  • Την παροχή ένδυσης
  • Την παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα
  • Την παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με νομικά ζητήματα
  • Συμπληρωματικές υπηρεσίες (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση, αθλητισμός κ.ά.)
  • Ιατρική Υποστήριξη & Φαρμακευτική περίθαλψη

«Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ