22.1.2017
31.12.2018

ΕΡΓΟ - ΣΤΗΡΙΖΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση υποστήριξε για την περίοδο 2017-18 την Κυβέρνηση της Ελλάδας και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στην καθημερινή διαχείριση του χώρου μακροχρόνιας διαμονής του Ελαιώνα. 

Σκοπός της Δομής ήταν η παροχή ενός σταθερού πλαισίου διαμονής ικανού να καλύπτει όχι μόνο τις βασικές βιοτικές, αλλά και κοινωνικές ανάγκες των φιλοξενούμενων που διασφάλιζε βασικές παραμέτρους όπως την ελευθερία στην κίνηση και την έκφραση, την αναγνώριση της ατομικής τους αξίας, την αξιοπρέπεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Οι δραστηριότητες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες και τις προκλήσεις. Πολυτομεακές ομάδες με 27 συνολικά υπαλλήλους (2 διοικητικό προσωπικό , 2 ψυχολόγοι, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 2 δάσκαλοι, 5 τεχνικοί, 8 In-Out προσωπικό, 1 οδηγός, 1 υπεύθυνος έργου, 1 συντονιστής πεδίου) είχαν αναπτυχθεί στον χώρο του Ελαιώνα για να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και να διευκολύνουν την καθημερινή διαχείριση, εκτελώντας βασικές δραστηριότητες όπως διαχείριση πληροφοριών, φροντίδα και συντήρηση, μηχανισμοί λογοδοσίας. 

Σκοπός ήταν ο μετριασμός των κινδύνων και η διασφάλιση της προστασίας των ευάλωτων ομάδων, η πρόληψη των ζημιών και η παροχή άμεσης βοήθειας και διαχείρισης περιπτώσεων σε εντοπισμένες περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένη θεραπεία• η διασφάλιση της πρόσβασης του μεταναστευτικού πληθυσμού σε ποιοτική εκπαίδευση, προσφέροντας ευκαιρίες για μη τυπική εκπαίδευση.
Οι υπηρεσίες που παρέχονταν αφορούσαν στη στέγαση, τη σίτιση, την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την πληροφόρηση των φιλοξενούμενων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στη χώρα υποδοχής, καθώς και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη τους.

Άλλες υπηρεσίες προέβλεπαν: 
  • Τη διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
  • Την παροχή βασικών ειδών ατομικής υγιεινής
  • Την 24ωρη φύλαξη (In-Out)
  • Την Τεχνική Υπηρεσία Υποστήριξης
  • Και την παροχή ένδυσης και υπόδησης
Για να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον τεράστιο φόρτο εργασίας, το προσωπικό έπρεπε να διαχειρίζεται το χρόνο του με δεξιοτεχνία και να επιδιώκει τη συνεργασία με όλα τα μέλη του προσωπικού από όλες τις υπηρεσίες.
Η διευκόλυνση της μη τυπικής εκπαίδευσης των ενηλίκων ήταν μια πρόκληση καθώς μετά από μια ορισμένη ηλικία είναι δύσκολη η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας από τους ωφελούμενους.
Η ψυχολογική υπηρεσία αντιμετώπισε τη σοβαρή πρόκληση της βίας. Το προσωπικό είχε προσαρμόσει την προσέγγισή του στην εργασία συντονίζοντας τις προσπάθειές του με την υπηρεσία διερμηνείας και την κοινωνική υπηρεσία.
Η κοινωνική υπηρεσία έπρεπε να αντιμετωπίζει καθημερινά διάφορες προκλήσεις. Για αυτόν τον λόγο, οι κοινωνικοί λειτουργοί είχαν αναπτύξει άριστες εργασιακές σχέσεις με τους ψυχολόγους και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτή η συνεργασία επέτρεψε στις κοινωνικές υπηρεσίες να έχουν μια ευέλικτη προσέγγιση.
Η υπηρεσία διερμηνείας αντιμετώπισε την πρόκληση ότι το ελληνικό προσωπικό δεν μιλούσε τη γλώσσα των μεταναστών και των προσφύγων, αλλά και δεν κατανοούσε την κουλτούρα τους. Επομένως, για να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση, οι διερμηνείς παρείχαν πολιτιστική διαμεσολάβηση καθώς και γλωσσική διερμηνεία.
Οι τεχνικές υπηρεσίες αντιμετώπιζαν συνεχή ζήτηση για επισκευές. Η συγκεκριμένη πρόκληση πήγαζε από την υπερβολική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατοίκους λόγω χρήσης λέβητα νερού και κλιματισμού για 24 ώρες ασταμάτητα. Οι τεχνικοί είχαν προσαρμόσει την εργασία τους γνωστοποιώντας στους κατοίκους τα λάθη που κάνουν σχετικά με το θέμα της υπερκατανάλωσης ρεύματος.
Μια άλλη πρόκληση ήταν η υγεία και η ασφάλεια. Πολλά από τα κοντέινερ δεν καθαρίζονταν από τους κατοίκους και οι συνθήκες εργασίας για τους τεχνικούς ήταν επομένως ανθυγιεινές, με αποτέλεσμα οι τεχνικοί να έχουν προσαρμόσει την εργασία τους, ώστε να προσέχουν πολύ τα θέματα υγείας και ασφάλειας.
Η υπηρεσία In-Out έπρεπε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή απειλή βίας από ανεπιθύμητους επισκέπτες. Χρειάστηκε επίσης να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Υπουργείου, βοηθώντας ειδικά στη διαχείριση νεοφερμένων στον χώρο.
Φωτο: Nikos Libertas

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ