10.9.2021
17.9.2021

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων - ECOSCAPES

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Το πρόγραμμα ECOSCAPES έφερε κοντά νέες και νέους από την Ελλάδα και τη Γερμανία για μια βιωματική εξερεύνηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον. Πρόγραμμα που έλαβε χώρα από τις 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2021, στη Βίτσα Ζαγορίου, ένα μέρος ιδανικό, ανάμεσα στα καταπράσινα φαράγγια, στα πετρόχτιστα γεφύρια και στις κορυφογραμμές της Ηπείρου.
‘’Πρώτα να καταλάβουμε τον κόσμο και μετά... να τον αλλάξουμε!’’

Με αυτή την αφετηρία, η Ευρωπαϊκή Έκφραση διοργάνωσε μια ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων με την επιδότηση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος νεολαίας, στο πλαίσιο του Yonder Festival.  Οι χώροι της Επέκεινα Χώρα στη Βίτσα Ζαγορίου μετατράπηκαν σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Μέσω του προγράμματος ECOSCAPES νέες και νέοι, 18 έως 30 ετών από την Ελλάδα και την Γερμανία, συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και πρακτικές γύρω από τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της παραγωγής, της κατανάλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, και να προτείνουν τρόπους δράσης για ένα βιώσιμο μέλλον  στον τόπο που ζουν.

Οργανώνοντας ένα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης και μια μη τυπική εκπαιδευτική διαδικασία για την κατανόηση του φυσικού κόσμου, στόχος ήταν οι συμμετέχοντες να εισαχθούν σε εναλλακτικές έννοιες οικονομικών & περιβαλλοντικών παραδειγμάτων, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποανάπτυξη, η κοινοτική και κυκλική οικονομία, η βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων και η περιβαλλοντική προστασία.

Διαδραστικά σεμινάρια, προβολές ταινιών, πεζοπορίες, θεματικές διαδρομές και δημιουργικά εργαστήρια έδωσαν το έναυσμα για μια περιπέτεια μάθησης, ψυχαγωγίας και εξερεύνησης στην καρδιά του μαγευτικού Βίκου. 


εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ