10.1.2008
30.12.2008

Πρόγραμμα Patients Rights

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση συμμετείχε τα τελευταία χρόνια στον πανευρωπαϊκό εορτασμό της ημέρας που είναι αφιερωμένη στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών. Μετά από την πρωτοβουλία και υπό την καθοδήγηση της Active Citizenship Network (ACN) ή Cittadinanzattiva, μιας ιταλικής οργάνωσης που δρα στο χώρο της Κοινωνίας Πολιτών και συνεργάζεται με 100 περίπου Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανά την Ευρώπη, προωθήθηκε η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών, αλλά και των φορέων υγείας μέσω της κατάστρωσης μιας «Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών», που συνέταξαν 16 οργανώσεις.

Υλοποιώντας πλέον το όραμα ενός ετήσιου εορτασμού για τη διεύρυνση της προστασίας των δικαιωμάτων που αφορούν στην υγεία των πολιτών, η ACN εξειδικεύει το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία που εγγυάται το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να παρέχεται πράγματι σε όλους μια πλήρης προστασία και όχι μια απλή γενική θεωρητική διακήρυξη.

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση λαμβάνει ενεργά μέρος στην πανευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια, έχοντας αναλάβει την ανάρτηση αφισών και τη διανομή φυλλαδίων και ενός αριθμού κονκάρδας σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, σε ασθενείς στις αίθουσες αναμονής και σε ιδιωτικά ιατρεία, τα οποία αναγράφουν το σκοπό του εορτασμού και αναλύουν τα 14 δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνει ο κάθε ασθενής. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ