21.7.2008
21.7.2008

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΕΘΝΙΚΟ
Ο Δήμος Λαυρίου και η Ευρωπαϊκή Έκφραση υλοποίησαν σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη υποδομής παραγωγής ενέργειας (αιολικής, ηλιακής).  Το πρόγραμμα απευθυνόταν στο σύνολο των πολιτών του Δήμου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε, επίσης, στις οργανωμένες μορφές έκφρασης των πολιτών (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), στους Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε κάθε άλλο φορέα με θεσμικό ρόλο.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του σχεδίου δράσης ήταν:
  • Η ενημέρωση- ευαισθητοποίηση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αναγκαιότητα γενικευμένης χρησιμοποίησης τους στη χώρα μας, ώστε και εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της εξάρτησης από παραδοσιακές πηγές να επιτευχθεί, διότι τα υπάρχοντα αποθέματα πρώτης ύλης σε παγκόσμιο επίπεδο θα αρχίσουν να εξαντλούνται. 
  • Η πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής για τις θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Η ενημέρωση για τις νέες ευκαιρίες, οι οποίες δημιουργούνται τόσο στην οικονομία όσο και στην αγορά εργασίας.
  • Η πληροφόρηση για το ενεργειακό δυναμικό των Α.Π.Ε.
  • Η δημιουργία δικτύου ΜΚΟ όλης της Ανατολικής Αττικής για την ανάπτυξη συντονισμένης δράσης για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ