13.3.2008
13.3.2008

Αρχαιολογία, Γεωγραφία και Οικολογία στο Μαραθώνα

ΕΘΝΙΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση σε συνεργασία με τον Δήμο Μαραθώνα διοργάνωσε ημερίδα την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 στο πλαίσιο του προγράμματος "Αρχαιολογία, Γεωγραφία & Οικολογία στο Μαραθώνα", στο οποίο υπήρξαν οι κάτωθι στόχοι:

  • Ανάδειξη της αρχαιολογικής και οικολογικής σημασίας του Μαραθώνα
  • Οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και αύξηση της απασχόλησης, μέσω της αύξησης του τουριστικού ενδιαφέροντος
  • Ευαισθητοποίηση των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση και την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
  • Έκδοση εύληπτου και πρακτικού οδηγού με ιστορικά στοιχεία του Μαραθώνα, με παράλληλη καταγραφή της εναπομείνασας χλωρίδας, πανίδας και παραγωγή χάρτη
  • Σχεδίαση πρότασης προς την τοπική αυτοδιοίκηση για εύκολη και συνδυασμένη πρόσβαση (και άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) σε σημεία αυξημένης οικολογικής και ιστορικής αξίας.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκπαιδευτικές εκδρομές και ξεναγήσεις στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά, το οποίο επισκέπτονταν σχολεία και Περιβαλλοντικές Ομάδες της ευρύτερης περιοχής.  
Η επιλογή του Μαραθώνα έγινε λόγω του ανεξάντλητου και υψηλής σημασίας αρχαιολογικού πλούτου και στην οικογεωγραφία της. (Εύφορη γη, πλούσια πανίδα και χλωρίδα, λεκάνη απορροής ομβρίων)

σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ