15.9.2007
30.9.2007

Εθελοντικό Ταμείο Ζωής

ΕΘΝΙΚΟ
Το Δίκτυο Εθελοντικό Ταμείο Ζωής είναι ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Έκφραση, σε συνέχεια του συνεδρίου «Εθελοντικό Ταμείο Ζωής», το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Δήμο της Ελευσίνας στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2007, στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Το δίκτυο αυτό είχε συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας και αποσκοπούσε στη δημιουργία τράπεζας αίματος από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και στην ηλεκτρονική τους δικτύωση και τη σύνδεση του με το εθνικό σύστημα αιμοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο υπήρχε άμεση ενημέρωση και ανταπόκριση για την κάλυψη των αναγκών. Στόχος του ήταν, επίσης, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την ανάγκη συστηματικής εθελοντικής αιμοδοσίας και η προώθηση της δημιουργίας πνεύματος αιμοδοσίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό, ώστε τα αποτελέσματα να έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Οι εθελοντές προσέφεραν αίμα και οι συλλογικές μορφές έκφρασης μετατρέπονταν σε όχημα περαιτέρω διάδοσης της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Ο Δήμος Ελευσίνας και η ευρύτερη περιοχή επελέγη διότι αποτελεί βιομηχανική ζώνη με εργατικά ατυχήματα και έντονη κατανάλωση ποσοτήτων αίματος.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ