9.1.2008
21.5.2008

Μεσογειακή διατροφή και τοπική ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση σε συνεργασία με τον Δήμο Μαρκόπουλου πραγματοποίησαν σχέδιο δράσης με θέμα τη Μεσογειακή διατροφή και τις θετικές επιπτώσεις της σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δευτερευόντως στο διδακτικό προσωπικό των σχολείων και στους γονείς των μαθητών

Αναγκαία κρίθηκε η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για την μεσογειακή διατροφή και τις θετικές επιπτώσεις στην τοπική ανάπτυξη και την υγεία, ιδιαιτέρως μάλιστα όταν έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο διαπιστώνουν, ότι η παχυσαρκία είναι γενικευμένο νοσηρό φαινόμενο με έξαρση στην παιδική ηλικία.
Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί την απάντηση στην παχυσαρκία και συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην υγιεινή διαβίωση, ενώ συνδέεται άμεσα και με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ήταν:
  • Η ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής ως σημαντικής παραμέτρου για την ανθρώπινη υγεία
  • Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση όλων των ομάδων στόχου για τις ευεργετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία από την μεσογειακή διατροφή
  • Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για τις θετικές επιπτώσεις της μεσογειακής διατροφής στο οικοσύστημα, όπως η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, διότι μεταφέρονται λιγότερες τροφές, ενώ αναπτύσσεται η αγροβιοποικιλότητα (τοπικές ποικιλίες)

Παραλλήλως με την παραγωγή τροφής σε καλλιέργειες μικρής κλίμακας έχουμε λιγότερα φυτοφάρμακα από ό,τι σε μεγάλες εντατικές παραγωγές. Οι θετικές επιπτώσεις της μεσογειακής διατροφής στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι εμφανείς και πρόδηλοι.

Ο Δήμος Μαρκόπουλου επελέγη διότι διαθέτει μικρής κλίμακας καλλιέργειες και προσφέρεται για επιτόπια ευαισθητοποίηση.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ