3.3.2008
17.6.2008

Νησίδες Ποιότητας αντί Θερμότητας

ΕΘΝΙΚΟ
Μελέτες αναγνωρίζουν ότι σε 10-15 χρόνια ο πληθυσμός της Ανατολικής Αττικής θα είναι τουλάχιστον διπλάσιος του σημερινού και κατ’ επέκταση η ανοικοδόμηση της περιοχής θα αποκτήσει ταχύτατους ρυθμούς. Είναι επιτακτικό καθήκον οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι, τόσο ως μεμονωμένα άτομα όσο και ως κοινωνία πολιτών, να εγγυηθούν την απαραίτητη ποιότητα ζωής και να διαφυλάξουν το οικοσύστημα από τις αρνητικές επιπτώσεις της τσιμεντοποίησης χωρίς όρια, όπως είναι στους δήμους της Αθήνας και του Πειραιά. 

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση συνεργάστηκε με τον Δήμο Παλλήνης, διότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ταχείας ανοικοδόμησης και διασφάλιζε την επίτευξη των στόχων με τις προτεινόμενες ενέργειες.
Ομάδα στόχου του σχεδίου δράσης αποτέλεσε το σύνολο των κατοίκων του δήμου Παλλήνης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις οργανωμένες δομές, δημόσιες και κοινωνικές, ώστε η διαδικασία ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης να αποκτήσει προοπτική και βάθος χρόνου.

Οι κύριοι στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου δράσης ήταν:
  • Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα (με επικέντρωση στο λεκανοπέδιο) σύμφωνα με τις οποίες θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και μείωση των βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με έκθεση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών την περίοδο 2071 -2100 προβλέπεται μείωση έως και 40 % των βροχοπτώσεων και μέση μέγιστη θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών Κελσίου για τον Ιούλιο
  • Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για την ανάγκη να συμβάλλουν όλοι στην δημιουργία συνθηκών, οι οποίες θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις του φαινόμενου του θερμοκηπίου (κλιματικές αλλαγές) με την μη τσιμεντοποίηση του εδάφους, την αύξηση της βιόσφαιρας (βλάστηση, ζωικός κόσμος) και την μη παρεμπόδιση των αεροδιαδρόμων στις κατοικημένες περιοχές (με μάντρες)
  • Ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να παίξει η κοινωνία πολιτών σε αυτή την προσπάθεια και της ευθύνης όλων απέναντι στις γενιές του μέλλοντος

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ