21.1.2008
15.6.2008

Πολιτιστικές και Περιβαλλοντικές Διαδρομές με Ποδήλατο

ΕΘΝΙΚΟ
Στο προτεινόμενο σχέδιο σημαντικός παράγοντας ήταν η χρήση του ποδηλάτου που είναι ένα ευχάριστο μέσο μετακίνησης και φιλικό προς το περιβάλλον και την πόλη. 
Έχει παρατηρηθεί ότι το ποδήλατο αποτελεί έναν πολύ δημοφιλή τρόπο μετακίνησης των κατοίκων και επίσης, γίνονται προσπάθειες να αυξηθεί η χρήση του. Για τον λόγο αυτό αναμένεται οι ομάδες στόχου να «αγκαλιάσουν» και να υποστηρίξουν το προτεινόμενο σχέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση με το σχέδιο δράσης φιλοδοξούσε να ευαισθητοποιήσει τους δημότες της πόλης (ιδιαιτέρως μαθητές και νέους), τους επισκέπτες της πόλης, αλλά και περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς συλλόγους σε σχέση με τα ενδιαφέροντα περιβαλλοντικά σημεία της πόλης του Μαραθώνα
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις-διαδρομές στην πόλη του Μαραθώνα, όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την αξία και την ιστορία των πολιτιστικών μνημείων αλλά και των σημείων με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Οι στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου δράσης ήταν:
  • να γνωρίσουν οι επωφελούμενοι του προγράμματος πού βρίσκονται τα πολιτιστικά μνημεία αλλά και τα ενδιαφέροντα περιβαλλοντικά σημεία της πόλης
  • να ευαισθητοποιηθούν τόσο οι τοπικές αρχές, όσο και οι επαγγελματικοί φορείς του δήμου και η κοινωνία πολιτών για τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην τοπική κοινωνία η ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικής πολιτιστικής δράσης
Η επιλογή του Δήμου Μαραθώνα έγινε, διότι διαθέτει μεγάλη ιστορία και πολιτισμική διαδρομή, καθώς και μεγάλο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ