21.7.1997
21.7.2001

Προγράμματα Εθελοντικής Προσφοράς EVS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση για περισσότερα από πέντε χρόνια (1997-2001) συμμετείχε σε προγράμματα European Voluntary Service (EVS), προσφέροντας ευκαιρίες για εθελοντική υπηρεσία σε νέους από όλη την Ευρώπη. 

Μέσω της EVS νέοι ηλικίας 18-30 μπορούν να εργαστούν εθελοντικά σε μια ΜΚΟ για διάστημα 2-12 μηνών σε ένα καθορισμένο Project στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό ή πολιτιστικό τομέα. Η διάρκεια των προγραμμάτων έχουν διάρκεια από 2 ως 12 μήνες και γενικά η EVS ενισχύει τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες (νέοι με χαμηλότερο μορφωτικό, κοινωνικό, οικονομικό υπόβαθρο, ή νέοι με αναπηρίες). 

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση υλοποίησε προγράμματα εθελοντικής υπηρεσίας σε θέματα Δασο-πυροπροστασίας για τα Δάση της Αττικής με εθελοντές από Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ