1.2.2008
23.1.2009

Στον Αστερισμό της Ευρώπης

ΕΘΝΙΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση σε συνεργασία με τον Δήμο Σπάτων υλοποίησε το πρόγραμμα «Στον Αστερισμό της Ευρώπης» από τον Φεβρουάριο του 2008 ως τον Ιανουάριο του 2009 . Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άτομα της τρίτης ηλικίας. 

Οι δύο αυτές ηλικιακές ομάδες είχαν ανάγκη να γνωρίσουν έναν άλλο τρόπο να μαθαίνουν οι πρώτοι και να γεμίζουν οι δεύτεροι τον ελεύθερο χρόνο τους μέσω της δημιουργικής απασχόλησης. Αυτός ο τρόπος βασίζεται στο αυτόνομο διάβασμα και την ανάκληση στην επιφάνεια βιωματικών γνώσεων. Ιδιαιτέρως σε μια εποχή, στην οποία οι ρυθμοί της εξέλιξης είναι ταχύτατοι και διαπιστώνεται στενότητα ως προς το διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο των μαθητών, η δημιουργική απασχόληση συμβάλλει θετικά στην εσωτερική ισορροπία των ατόμων και την ανάπτυξη δημιουργικής δράσης στην ομάδα.

Οι επιδιωκόμενοι στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης στόχοι ήταν:
  • Η προσέγγιση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσω του μύθου σε συνάρτηση και με την προβληματική του θέματος, δηλαδή την Ευρώπη τόσο ως ιστορικό και γεωγραφικό μόρφωμα, όσο και ως διαπολιτισμική οικονομική και κοινωνική οντότητα
  • Η ανάδειξη το Ελληνικού και Ευρωπαϊκού αυτοπροσδιορισμού των συμμετεχόντων στις δράσεις του σχεδίου
  • Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για την δημιουργική απασχόληση ως διαδικασίας εργαλείου για την θετική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
  • Η ενημέρωση για τις δυνατότητες προσέγγισης της πραγματικότητας, ιστορικής και σύγχρονης και μέσω του μύθου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ελληνική μυθολογία

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ