19.9.2008
5.12.2008

Το περιβάλλον & οι τέχνες μέσα από τη δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου

ΕΘΝΙΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση διοργάνωσε το πρόγραμμα «Το περιβάλλον & οι τέχνες μέσα από τη δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου» απευθυνόταν σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέσω αυτών έγινε η προσέγγιση των γονέων τους. Τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, το πρόγραμμα είχε ως στόχο την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με δραστηριότητες που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα του ατόμου και οδηγούν σε μια θετική στάση απέναντι στη ζωή. 

Στόχοι, επίσης, του προγράμματος ήταν η ανάδειξη της αναγκαιότητας για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στο περιβάλλον που ζει, την επαφή με τη φύση και τον υπαίθριο χώρο της γειτονιάς.
Το πρόγραμμα στόχευε στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για τη δυνατότητα χρήσης του ανακυκλώσιμου υλικού ως χρηστικού αντικειμένου και ως μέσου μουσικής έκφρασης και η προώθηση των αξιών της ομαδικότητας και της συνεργασίας των μελών μιας κοινωνίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξήχθησαν 15 δίωρες συναντήσεις στο Κ.Ε.Ε-ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Παλαιό 1ο Δημοτικό Σχολείο), Κεντρική Πλατεία Παιανίας και ώρα 6.30-8.30 μμ. και ολοκληρώθηκε με κεντρική εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης στην Παιανία την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008.
Η περιοχή της Παιανίας έχει χαρακτηριστικά περιαστικού χώρου με έντονη την επιρροή της μεγαλούπολης των Αθηνών και δυνατότητα επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Αυτές τις δύο παραμέτρους μέσω του σχεδίου δράσης προσέγγισαν οι ομάδες στόχου στο πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, ώστε οι αυριανοί πολίτες να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στο περιβάλλον που ζουν και να εκμεταλλεύονται δημιουργικά τις δυνατότητες που τους παρέχονται. Αυτό είναι το ζητούμενο και η πρόσκληση του μέλλοντος για τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ