20.9.2013
21.10.2014

Σχέδιο Δράσης «Απασχόληση Τώρα»

ΕΘΝΙΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση, συμμετείχε ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση Τώρα» την περίοδο 2013-2014. Το σχέδιο αφορούσε την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 76 ωφελουμένων που ανήκαν στις κάτωθι κατηγορίες: α)άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, β)νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί), αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του δευτερογενούς  και τριτογενούς τομέα.

Οι βασικές ενέργειες της Πράξης αφορούσαν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας μέσω της συμβουλευτικής και της κατάρτισης, της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 50 ανέργων και στην επαγγελματική επιχειρηματική υποστήριξη 26 νέων επιστημόνων. 

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση Τώρα» συμμετείχαν οι ακόλουθοι φορείς: AKMI METROPOLITAN COLLEGE ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ,  ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ,  ΕΝΩΣΗ – "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΞ”,EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΕΕΟ GROUP A.E.), ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, CONSUL – ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. CONSUL A.E.) , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ