21.8.2013
21.11.2014

Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ
Το Σχέδιο Δράσης «ΕΥΒΟΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» συντονιστής εταίρος του οποίου ήταν η Ευρωπαϊκή Έκφραση αποσκοπούσε να εντάξει στην αγορά εργασίας 50 ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και 20 νέους επιστήμονες και αγρότες στην περιοχή των  Δήμων  Ερέτριας, Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου, του Νομού Ευβοίας. Η δράση είχε διάρκεια από τον Αύγουστο του 2013 ως και τον Νοέμβριο του 2014. 

Στόχος της Α.Σ. «ΕΥΒΟΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ήταν η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και την ενδυνάμωση των 80 ωφελουμένων που πλήττονταν με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 
Με τις παρεμβάσεις  που προβλέπονταν στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων  Επαγγελματιών), διευκολύνθηκε η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΥΒΟΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» συμμετείχαν οι ακόλουθοι φορείς: Συντονιστής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ , ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΓΥΜΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ