15.1.2008
28.3.2008

Ο ρόλος της Ευρώπης στο παγκόσμιο περιβάλλον, σκέψου ολικά, δράσε τοπικά

ΕΘΝΙΚΟ
Το πρόγραμμα «Ο ρόλος της Ευρώπης στο παγκόσμιο περιβάλλον, σκέψου ολικά, δράσε τοπικά» αφορούσε στη συγγραφή ενός δοκιμίου μέσω του Διαγωνισμού που διεξήχθη.
Στόχος του Διαγωνισμού συγγραφής δοκιμίου ήταν η ανάπτυξη προβληματισμού και διαλόγου για τον ρόλο της Ευρώπης, ως πολιτιστική οντότητα στο παγκόσμιο περιβάλλον, καθώς και η προώθηση της πολιτικής οντότητας της Ευρώπης και η ανάπτυξη της αντίστοιχης πολιτικής προβληματικής. Επιπλέον, στόχος ήταν η ανάδειξη του ρόλου της πολιτισμικής διάστασης ως συνεκτικού στοιχείου της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης, όταν δραστηριοποιείται η τοπική κοινωνία, είτε ως αυτοδιοίκηση είτε ως κοινωνία πολιτών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε βραβεύθηκε το καλύτερο δοκίμιο και στη συνέχεια εκδόθηκε. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Έκφραση την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008 και ώρα 7μμ-9μμ, στο Μικρό Αμφιθέατρο των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα Βάρης, στη Βάρη Αττικής.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ