17.7.2023

Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος για προμήθεια ειδών παντοπωλείου για Κυψέλη

Στο πλαίσιο του προγράµµατος του ϑέµατος µε κωδικό ΟΠΣ 6001602, προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί ϕορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισµού 33,891.61 e περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (29,992.58 e για προµήθεια προϊόντων παντοπωλείου πλέον Φ.Π.Α. 13% 3,899.03 e) µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου, στο συνηµµένο υπόδειγµα προσφοράς (πιν. 2) . Ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός και ϐασίζεται στις προηγούµενες καταναλώσεις (πιν. 1). Ο προϋπολογισµός δύναται να αυξοµειωθεί κατά ±20%. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ