14.7.2023

Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος για προμήθεια οπωρολαχανικών και φρούτων για Ινόη

Στο πλαίσιο του προγράµµατος του ϑέµατος µε κωδικό ΟΠΣ 6001603, προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί ϕορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΦΡΟΥΤΩΝ, ενδεικτικού προϋπολογισµού 16,492.39 e περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (14,595.03 e για προµήθεια προϊόντων οπωροπωλείου πλέον Φ.Π.Α. 13% 1,897.36 e) µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου, στο συνηµµένο υπόδειγµα προσφοράς (πιν. 2) . Ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός και ϐασίζεται στις προηγούµενες καταναλώσεις (πιν. 1). Ο προϋπολογισµός δύναται να αυξοµειωθεί κατά ±20%. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ