22.4.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια ειδών ρουχισμού - εσωρούχων - εξαρτημάτων

Στο πλαίσιο του προγράμματος του θέματος με κωδικό ΟΠΣ 5032873, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ