18.7.2023

Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος για προμήθεια κρεάτων νωπών και κατεψυγμένων για Κυψελη

Στο πλαίσιο του προγράµµατος του ϑέµατος µε κωδικό ΟΠΣ 6001602, προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί ϕορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΝΩΠΩΝ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ενδεικτικού προϋπολογισµού 26,347.38 e περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (23,316.26 e για προµήθεια κρεάτων πλέον Φ.Π.Α. 13% 3,031.12 e) µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου, στο συνημµένο υπόδειγµα προσφοράς (πιν. 2) . Ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός και ϐασίζεται στις προηγούµενες καταναλώσεις (πιν. 1). Ο προϋπολογισµός δύναται να αυξοµειωθεί κατά ±20%.
σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ