20.4.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια χαρτικών - ειδών γραφείου - αναλώσιμων

Στο πλαίσιο του προγράμματος του θέματος με κωδικό ΟΠΣ 5048455, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ - ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ