28.12.2022

Ανακοίνωση: Ματαίωση Διαγωνισμού Προμήθειας Προϊόντων Καθαρισμού

Η Επιτροπή, μετά από ενστάσεις που κατατέθηκαν, αποφάσισε τη ματαίωση και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού. Το πρακτικό κοινοποιήθηκε προς όλους τους ενδιαφερόμενους. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ