20.10.2022

Προκήρυξη για Προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού για Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΙΝΟΗ και ΚΥΨΕΛΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος του θέματος με κωδικούς ΟΠΣ 5165420, 5165418, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ