22.9.2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΙΝΟΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος του θέματος με κωδικό ΟΠΣ 5165418, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, όπως αποστείλουν προσφορά για ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ