29.9.2022

Ανακοίνωση: Ακύρωση Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Η/Υ

Λόγω προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στους όρους της πρόσκλησης, ο διαγωνισμός 22PROC011299755 της 23-09-2022 με τίτλο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ματαιώνεται. Θα επαναπροκηρυχθεί μετά τη διόρθωση των τευχών του διαγωνισμού.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ