6.9.2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για επισκευή λουτρών και προμήθεια εξοπλισμού για ΚΥΨΕΛΗ, ΙΝΟΗ και ΚΦ16+

Στο πλαίσιο του προγράμματος του θέματος με κωδικό ΟΠΣ 5165420, 5165418, 5075967, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΥΤΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ