16.11.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια ειδών ρουχισμού

Στο πλαίσιο του προγράμματος του θέματος με κωδικό ΟΠΣ 5075967, 5131439, 5131440, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ