27.4.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επισκευές διαμερισμάτων ΚΦ16+

Στο πλαίσιο του προγράμματος του θέματος με κωδικό ΟΠΣ 5075967, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΦ16+.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ